فارسی شنبه تا چهارشنبه 8:00-17:00 02188249008
info@zarfam-co.com

عقد قرارداد

شرکت سرمایه گذاری اقتصادی و رفاهی فرهنگیان

عقد قرار داد

در راستای مشارکت شرکت بازرگانی بین المللی زرفام در پروژه های مختلف اقتصادی ، درخواست تفاهم احداث پروژه مسکونی فرهنگیان کشور در استان یزد به مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع در ۳ بلوک ۱۶ طبقه از سوی شرکت سرمایه گذاری اقتصادی و رفاهی فرهنگیان مطرح و مورد بحث و بررسی گردید.

پاسخ بدهید