فارسی شنبه تا چهارشنبه 8:00-17:00 02188249008
info@zarfam-co.com

عقد قرار داد

ضایعات میان خط مذاب

عقد قرار داد

طی قراردادی فی مابین بازرگانی بین المللی زرفام و گروه ملی صنعتی فولاد، خرید ۶۰۰۰ تن ضایعات میان خط مذاب توسط بازرگانی بین المللی زرفام قطعی شد. ضایعات مورد معامله در این قرارداد شامل ضایعات مذاب خرسک و تاندیش و ضایعات مذاب ته پاتیل می باشد.

پاسخ بدهید