فارسی شنبه تا چهارشنبه 8:00-17:00 02188249008
info@zarfam-co.com

عقد قرارداد خرید ۶۰۰۰ تن ضایعات

شرکت بازرگانی بین المللی سرمایه آفرینان زرفام > اخبار > عقد قرارداد خرید ۶۰۰۰ تن ضایعات

عقد قرار داد

طی قراردادی فی مابین بازرگانی بین المللی زرفام و گروه ملی صنعتی فولاد، خرید ۶۰۰۰ تن ضایعات میان خط مذاب توسط بازرگانی بین المللی زرفام قطعی شد. ضایعات مورد معامله در این قرارداد شامل ضایعات مذاب خرسک و تاندیش و ضایعات مذاب ته پاتیل می باشد.

عقد قرار داد

طی قراردادی فی مابین بازرگانی بین المللی زرفام و گروه ملی صنعتی فولاد، خرید ۶۰۰۰ تن ضایعات میان خط مذاب توسط بازرگانی بین المللی زرفام قطعی شد. ضایعات مورد معامله در این قرارداد شامل ضایعات مذاب خرسک و تاندیش و ضایعات مذاب ته پاتیل می باشد.

پاسخ بدهید