فارسی شنبه تا چهارشنبه 8:00-17:00 02188249008
info@zarfam-co.com

محمد علی قنبری

مدیر عامل

محمدعلی قنبری قادیکلایی
مدیرعامل
تلفن دفتر: 88249008 (021)
ایمیل: zarfam2017@gmail.com

اطلاعات تماس

Tell: +9821 88249008
Email :info@zarfam-co.com