فارسی شنبه تا چهارشنبه 8:00-17:00 02188249008
info@zarfam-co.com

نمایشگاه بین المللی گوشت و محصولات پروتئینی Meat Ex 2017

با همکاری شرکت پایتخت پروتئین اعتماد زیر مجموعه گروه بازرگانی بین المللی بانکی تریدینگ

شرکت در نمایشگاه بین المللی گوشت و محصولات پروتئینی Meat Ex 2017

شرکت بازرگانی بین المللی زرفام در سال 1396 با همکاری شرکت پایتخت پروتئین اعتماد زیر مجموعه گروه بازرگانی بین المللی بانکی تریدینگ در نمایشگاه بین المللی گوشت و محصولات پروتئینی Meat Ex 2017 تهران شرکت نمود.